Een praktijkvoorbeeld!

We stellen u Frans en Mariska van Hamelen voor die we ontmoet hebben op de beurs in Gent. Zij zochten een vakantie-huis in de zon, op rij-afstand van België.

Wij stelden hen voor om eens in de Gard te gaan kijken tijdens de zomervakantie, omdat wij dachten dat dit een ideale regio voor hen zou zijn en dat bleek te kloppen. Via onze kanalen, waaronder internet, hebben we samen meerdere huizen gevonden die aan de wensen van Frans en Mariska leken te voldoen. Zij hebben een 3-daags bezoek aan de regio ingelast en samen hebben we de huizen bezocht. Er was nog een tweede zoek-ronde nodig om het perfecte huis te vinden.

Als aanvulling op de gegevens van de verkopende makelaar hebben we bij de gemeente geïnformeerd naar het bestemmingsplan en gevraagd of er bezwaren waren tegen het verhuren van een gîte. Tijdens de onderhandelingen hebben we ervoor gewaakt dat de wensen van Frans en Mariska door de verkoper werden gerespecteerd en dat er een zo laag mogelijke prijs werd bedongen. De twee verkoopcontracten (Compromis en Acte) hebben we tijdens uitgebreide telefonische sessies toegelicht, waarna wijzigingen in de tekst zijn voorgesteld aan de notaris. Bij het tekenen van de contracten was Anita Vermeulen aanwezig om eventuele wijzigingen op het laatste moment te kunnen bespreken.

De financiële afhandeling liep zoals gebruikelijk geheel via de notaris. De verkopende makelaar deelde volgens Frans gebruik zijn commissie met ons, zodat we geen extra commissie aan Frans en Mariska hoefden te vragen. Daarmee konden we onnodige extra kosten voorkomen.

Na de officiële afhandeling hebben Frans en Mariska nog af en toe gebeld met enige praktische vragen. Ook hebben we na een paar maanden nog navraag gedaan bij de notaris voor het opsturen van de eindafrekening en het eigendomsbewijs. En mochten Frans en Mariska nog eens tegen een probleem oplopen dat met hun huis samenhangt, dan zullen we altijd bereid zijn hun te helpen met het vinden van de juiste oplossing.

Bovengenoemd voorbeeld geeft aan hoe onze begeleiding in het werk gaat, de namen zijn fictief, maar de werkwijze is geheel waarheidsgetrouw.

Comments are closed.