Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten.

Hoewel ANITA VERMEULEN MAKELAAR LANGUEDOC-ROUSSILLON zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. ANITA VERMEULEN MAKELAAR LANGUEDOC-ROUSSILLON ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Niets dat is geplubiceerd op de website www.huisinlanguedoc.nl en www.huisinlanguedoc.eu  mag zonder onze toestemming worden verveelvoudigd, verspreid, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook.

ANITA VERMEULEN MAKELAAR LANGUEDOC-ROUSSILLON aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

ANITA VERMEULEN MAKELAAR LANGUEDOC-ROUSSILLON aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. ANITA VERMEULEN MAKELAAR LANGUEDOC-ROUSSILLON behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van ANITA VERMEULEN MAKELAAR LANGUEDOC-ROUSSILLON.

ANITA VERMEULEN MAKELAAR LANGUEDOC-ROUSSILLON © 2012

 

Comments are closed.